ProdLacta - Lactate de la munte


AGOA 24-25.04.19, ora 10:00  

PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.O.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 1000.pdf

AGEA 24-25.04.2019 ora 12:00 

PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.E.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 1200.pdf

AGOA 26/27 Aprilie 2018, ora 10:00  

RAPORT CURENT HOTARARI AGOA PRODLACTA 26.04.2018.pdf

Raport 2017 auditor.pdf

PRODLACTA CONVOCATOR A.G.O.A..pdf

bilant_SC_1217_XML_010218.pdf

ANEXE BILANT 2018.pdf

Raport Anual Conform Regulamentului CNVM 1 din 2006.pdf

Raport_al_Consiliului de administratie pe anul 2017.pdf

PROCURA SPECIALA AGOA 26 04 2018.pdf

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 26.04.2018.pdf

proiect hotarare AGOA 26.04.2018.pdf

BVC 2018.pdf

AGEA 26/27 Aprilie 2018, ora 12:00 

RAPOPRT CURENT HOTARARI AGEA PRODLACTA 26.04.2018.pdf

Raport majorare capital 2018.pdf.pdf

Prodlacta Raport curent convocare AGEA Prodlacta 2018.pdf

Raport al Consiliului de Administratie conf art 153.pdf

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA 26.04.2018.pdf

PROCURA SPECIALA AGEA 26.04.2018.pdf

proiect hotarare AGEA 26.04.2018.pdf

AGEA 26.04.2017 

PRODLACTA RAPORT CURENT HOTARARI AGEA 26.04.2017.pdf

RAPORT PRIVIND SIT PATRIMONIULUI 31.12.2016.pdf

CONVOCATOR A.G.E.A. PRODLACTA 26 APRILIE 2017 ORA 12 00.pdf

CONVOCATION EXTRAORDINARY MEETING 26.04.2017 .pdf

PROCURA SPECIALA AGEA 26.04.2017.pdf

SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR EGAS on april 2017.pdf

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA 26.04.2017.pdf

BALLOT BY CORRESPONDENCE FOR EGAS 2017.pdf

Proiect hotarare AGEA 26-27.04.2017.pdf

RAPORT C.A. SITUATIE PATRIMONIALA.pdf

AGOA 26/27.04.2017 ora 10:00 

PRODLACTA RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 26.04.2017.pdf

Raport 31.12.2016.pdf

CONVOCATOR A.G.O.A. PRODLACTA 26 APRILIE 2017.pdf

CONVOCATION ORDINARY MEETING 2017 .pdf

PROCURA SPECIALA AGOA 26 04 2017.pdf

SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR OGAS.pdf

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 26.04.2017.pdf

BALLOT BY CORRESPONDENCE O.G.A.S.pdf

Proiect hotarare AGOA 26.04.2017.pdf

RAPORT C.A. pdf

RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1 din 2006.pdf

SITUATII FINANCIARE 31.12.2016.pdf

ANEXA SITUATII FINANCIARE.pdf

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI.pdf

AGEA 28/29.04.2016 

Prodlacta_Raport_curent_clarificare_hotarari_AGEA_28_04_2016.pdf

RAPORT_AUDITOR_SITUATIA_PATRIMONIULUI_2015.pdf

Prodlacta_Raport_curent_completare_Ordine_de_zi_AGEA.pdf

PRODLACTA_RAPORT_CURENT_CONVOCARE_A_G_E_A.pdf

PROCURA_SPECIALA_AGEA_28_04_2016.pdf

BULETIN_DE_VOT_PRIN_CORESPONDENTA_AGEA_28_04_2016.pdf

RAPORT_CA_ART_153_24_LEGEA_31.pdf

proiect_hotarare_AGEA_28_04_2016.pdf

PROIECT_ACT_CONSTITUTIV.pdf

English Versions

CONVOCATOR_AGEA _english.pdf

BALLOT_BY_CORRESPONDENCE_FOR_EGAS.pdf

SPECIAL_POWER_OF_ATTORNEY_FOR_EGAS.pdf

REPORT_OF_THE_BOARD_OF_DIRECTORS_ON_THE_COMPANY_PATRIMONIAL_SITUATION.pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

AGOA 28/29.04.2016 

Prodlacta_Raport_curent.pdf

Prodlacta_Raport_curent_completare_Ordine_de_zi_AGOA.pdf

BULETIN_DE_VOT_SECRET.pdf

LISTA_CANDIDATI_C_A.pdf

PRODLACTA_RAPORT_CURENT_CONVOCARE_AGOA.pdf

PROCURA_SPECIALA_ AGOA_28_04_2016.pdf

BULETIN_DE_VOT_ PRIN_CORESPONDENTA_AGOA_28_04_2016.pdf

SITUATII_FINANCIARE_2015.pdf

ANEXE_SITUATII_FINANCIARE.pdf

RAPORT_ANUAL_CONF_REGULAMENTULUI_CNVM_1_DIN_2006.pdf

DECLARATIE_PRIVIND_GUVERNANTA_COORPORATIVA.pdf

RAPORT_CONSILU_DE_ADMINISTRATIE_AN_2015.pdf

RAPORT_AUDIT_2015.pdf

proiect_hotarare_AGOA_28_04_2016.pdf

Buget_venituri_si_cheltuieli_2016.pdf

English Versions

ANUAL_REPORT_ACORDING_TO_CNVM_REGULATION.pdf

BALLOT_BY_CORRESPONDENCE_FOR_OGAS.pdf

General_Assembly_translation.pdf

SPECIAL_POWER_OF_ATTORNEY_FOR_OGAS.pdf

INDEPENDENT_AUDITOR_REPORT.pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

AGEA 29/30.04.2015 

Erata la convocarea AGEA .pdf

erata convocare AGEA reg.ASF 3-2015 .pdf

CONVOCATOR AGEA 29/30.04.2015 .pdf

BULETIN VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA 29-30.04.2015 .pdf

BALLOT BY CORRESPONDENCE FOR EGAS .pdf

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGEA 29-30.04.2015 .pdf

SPECIAL POWER OF ATTORNEY EGAS .pdf

RAPOR C.A SITUATIA PATRIMONILALA INTOCMIT CONF. ART.153(24) LEGEA31-1990 .pdf

Raport auditor situatie patrimoniala .pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

AGOA 29.04.2015 

Raport auditor financiar.pdf

Buletin vot secret alegere CA.pdf

Buletin vot secret alegere auditor.pdf

Erata la convocarea AGOA.pdf

Lista Administratori Prodlacta SA.pdf

Completare Convocator AGOA 29-30.04.2015.pdf

Ballot by corespondence AGOA.pdf

SPECIAL POWER OF ATTORNEY AGOA.pdf

erata convocare AGOA -reg.ASF 3-2015 .pdf

Convocator AGOA 29/30.04.2015 .pdf

BULETIN VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 29-30.04.2015 .pdf

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGOA 29-30.04.2015 .pdf

Convocator AGOA 29/30.04.2015 .pdf

SITUATII FINANCIAR 2014 .pdf

ANEXE SITUATII FINANCIARE .pdf

RAPORT CA 2014 .pdf

RAPORT ANUAL CONF REGULAMENULUI CNVM 1 2006 .pdf

BVC SI PROGRAM ACTIVITATE 2015 .pdf

RAPORT SENTINTA CIVILA HOT AGOA 3 DIN 2014 .pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

Decizie de tranzactionare pe ATS !!! - 26.03.2015 

DECIZIA ASF 541 ADMITERE LA TRANZACTIONARE PE ATS .pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

AGEA - 09.02.2015 - Actualizat 15.02.2015 

Hotarari AGEA PRODLACTA 9 02 2015.pdf .pdf

Legea 151 2014 .pdf

Convocator AGEA 09.02.2015 .pdf

RAPORT C.A. CADRUL JURIDIC APLICABIL CF.LEGE 151/2014 .pdf .pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

 

AGEA - 03.11.2014 - Actualizat 04.11.2014!!! 

Raport curent hotarari AGEA 03.11.2014 .pdf

Ordine de zi AGEA 03 NOV 2014 .pdf

Completare convocator AGEA 03. nov .pdf

Raport ref. oferte intermediere majorare capital social .pdf

Convocator AGEA 03.11.2041 .pdf

Proiect hotarare - AGEA 03.11.2014 .pdf

Propunere aprobare SSIF intermediere majorare capital social .pdf

Raport rezultate financiare 30.06.2014 comparativ cu BVC.pdf
Situatie patrimoniu .pdf
Raport auditor privind activul net .pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

 

AGOA - 25.04.2014 

CONVOCATOR AGOA 25.04.2014.pdf

Completare convocator.pdf

Raport CA An 2013.pdf

Bilant SC Prodlacta SA 2013

Lista Candidati CA.pdf

Raport conf. Regulament CNVM.pdf

Anexe bilant 2013.pdf

Buget 2014.pdf

Raport audti 2013.pdf

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

 

!!!! AGOA - 25.04.2014 - Remediat !!!!

Intampinam deranjamente privind introducerea documentatiei necesare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Prodlacta SA 25.04.2014.

Va rugam reveniti ulterior.

 

AGEA - 14/15.05.2013

Hotarare AGEA 14.05.2013

Pentru a descarca fisierele, va rugam sa dati click dreapta si "Save as"

  © Prodlacta 2008. Toate drepturile rezervate. S.C. Prodlacta S.A. Brasov - Tel.: 0268  441 400, Fax: 0268 441 952. office@prodlacta.ro